+371 29276682

SIA "Leģenda Gold" –
apgaismojuma līniju apkalpošana

Arējie un iekšējie elektrotīkli

Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

Aktuālā informācija

Lai ziņotu par problēmu situācijām, 

zvaniet  
+371 29276682

SIA "Leģenda Gold" paveiktie objekti 

Pasūtītājs: A/S A.C.B.
Sniegtie pakalpojumi: Ielu apgaismojuma izbūve 1,5 km, Ataru ceļš, Atari, Ādažu novads

Pasūtītājs: Saulkrastu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Saulkrastu pašvaldībai piederošo ielu apgaismes līniju inventarizācija Saulkrastu novadā.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Kadagas ceļa ielu apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde.

Pasūtītājs: SIA Būvalts.
Sniegtie pakalpojumi: Novadpētniecības centra saimniecības ēkas elektroinstalācijas, teritorijas apgaismojuma un   elektroapgādes kabeļa izbūve, vājstrāvu tīklu, videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmu izbūve, Jomas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā.

SIA "Leģenda Gold" – apgaismojuma līniju  apkalpošana

SIA "Leģenda Gold" darbojas kopš 2003. gada, veicot izbūves, apkalpošanas un projektēšanas darbus. Uzņēmums sniedz pakalpojumus Ādažu reģionā, Saulkrastu, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu novados.

Esam būvkomersantu reģistrā
  0625-R

Ielu apgaismojums

Ielu apgaismojums

Ārējie un iekšējie elektrotīkli

Ārējie un iekšējie elektrotīkli

 Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

SIA "Leģenda Gold"- darbinieki

Uzņēmumā darbojas šādi speciālisti:

 • elektrotehniķi;

 • elektromontieri;

 • elektrolīniju projektētājs.

Speciālisti darbojas šādās jomās:

 • elektroietaišu izbūve;

 • izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība;

 • ekspluatācijas un ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība;

 • elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

 • mērīšanas darbu vadīšana, uzraudzība.

Mūsu darbiniekiem ir šādas sertifikācijas:

 • RTK Profesionālā kvalifikācija

 • Darbs augstumā, augstkāpēja darbs

 • Elektrodrošības grupa B; C

 • Patērētāja elektroietaišu energoefektīvas pārvaldība

 • Bīstamo iekārtu apkalpošana – cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji