+371 29276682

SIA "Leģenda Gold" –
apgaismojuma līniju apkalpošana

Arējie un iekšējie elektrotīkli

Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

Aktuālā informācija

Lai ziņotu par problēmu situācijām, 

zvaniet  
+371 29276682

SIA "Leģenda Gold" paveiktie objekti 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Elektroapgādes kabeļa ierīkošana, videonovērošanas kameru pastāvīgā pieslēguma nodrošināšanai.

Pasūtītājs: Saulkrastu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Saulkrastu pašvaldībai piederošo ielu apgaismes līniju inventarizācija Saulkrastu novadā.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Kadagas ceļa ielu apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Elektroapgādes kabeļa pieslēguma ierīkošana peldošajai strūklakai Vējupē.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšanas pakalpojumu līgums.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome.
Sniegtie pakalpojumi: Topogrāfiju saskaņošana Ādažu novada ielu apgaismojumam.

Pasūtītājs: Privātpersona.
Sniegtie pakalpojumi: Elektroapgādes iekšējo tīklu izbūve, saskaņā ar projektu 20140901-02_EL/TB, Jūras ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā.

Pasūtītājs: SIA “Ādažu Ūdens”.
Sniegtie pakalpojumi: Elektroiekārtu un automātisko sistēmu apkalpošana un uzturēšana.

SIA "Leģenda Gold" – apgaismojuma līniju  apkalpošana

SIA "Leģenda Gold" darbojas kopš 2003. gada, veicot izbūves, apkalpošanas un projektēšanas darbus. Uzņēmums sniedz pakalpojumus Ādažu reģionā, Saulkrastu, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu novados.

Esam būvkomersantu reģistrā
  0625-R

Ielu apgaismojums

Ielu apgaismojums

Ārējie un iekšējie elektrotīkli

Ārējie un iekšējie elektrotīkli

 Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Elektrolīniju un apgaismojuma līniju projektēšanas darbi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

SIA "Leģenda Gold"- darbinieki

Uzņēmumā darbojas šādi speciālisti:

 • elektrotehniķi;

 • elektromontieri;

 • elektrolīniju projektētājs.

Speciālisti darbojas šādās jomās:

 • elektroietaišu izbūve;

 • izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība;

 • ekspluatācijas un ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība;

 • elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

 • mērīšanas darbu vadīšana, uzraudzība.

Mūsu darbiniekiem ir šādas sertifikācijas:

 • RTK Profesionālās kvalifikācijas apliecība Sērija KAC No.: 031466

 • Darbs augstumā, augstkāpēja darbs apliecība Nr.07528, izdevis Mācību Centrs “BUTS” 2014.g.13. novembrī.

 • Elektrodrošības grupa B Apliecība Nr.: EJ2036, 30.10.2015.–03.03.2018., izdevis Mācību centrs “Liepa”.

 • Patērētāja elektroietaišu energoefektīvas pārvaldības pamati M/C “ATĒNA” 31.01.2017.

 • Darbu izpildītāja atestācijas apliecība – bīstamo iekārtu apkalpošanā – cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apkalpošanas operators Nr. AS062 apliecība derīga no 28.02.2017. līdz 27.02.2018.