+371 29276682

SIA "Leģenda Gold" piedāvā

Lai ziņotu par problēmu situācijām,
zvaniet 
+371 29276682


Avārijas izsaukumi:

   elektrības avārijas pārtraukumi lietotāja elektroietaisēs;
   bīstamas situācijas lietotāja elektroietaisēs;
   avārijas situācijas ūdens kanalizācijas sistēmas elektrosaimniecībā.

Apgaismojuma līniju apkalpošana:

(pašvaldības un privātpersonas)

   pārbaude, remonts, izbūve;
   bojājumu meklēšana;
   līniju audits.

Ūdens un kanalizācijas elektrosaimniecības:

   apkalpošana;
   remonts
   jaunu elektropieslēgumu projektēšana un izbūve ūdens-kanalizācijas saimniecībām.

Ielu apgaismojumu līniju inventarizācija un novērtēšana:

   līniju apsekošana, novērtēšana;
   atzinuma sagatavošana;
   līniju mērījumi.

Projektēšana

  Elektrolīniju līdz 1 kW, ielu apgaismojuma un jaunu ELT projektēšana.

Pacēlāja un citas tehnikas pakalpojumi

Pacēlājs

Pacēlājs

Pakalpojums

OIL&STEEL s.p.a.
  Darba augstums – 17,8 m
  Maksimāli pieļaujamā celtspēja/kg/cilvēki: 200/120

Automašīna ar manipulatoru

Automašīna ar manipulatoru

Pakalpojums

"Mercedes Benz KIPPER 1417" 
  4x4 (abi tilti velkošie)
   Strēle 7 m var celt 1 t, 3 m (no borta) 2 t
   Kravnesība 7 t

Mini ekskavators Bobcat

Mini ekskavators "Bobcat"

Pakalpojums

"BOBCAT 323" 
  1,6 t
    Rakšanas dziļums 2 m